Pneumokvaccination

Hvad er lungebetændelse?

Lungebetændelse (pneumoni) er en infektion i lungevævet. Den kan skyldes enten bakterier, virus eller svampe.

Pneumokokker, som er bakterier, er årsag til omkring 30 % af alle lungebetændelser. Lungebetændelse forårsaget af pneumokokker kan godt blive meget alvorlig, specielt hvis man i forvejen er svækket. I nogle tilfælde kan pneumokok lungebetændelse kompliceres af blodforgiftning eller meningitis, som er omfattet af begrebet invasiv pneumokoksygdom (IPS). IPS, som er en livstruende tilstand, ses overvejende hos spædbørn og ældre (65+), men en række andre personer med kroniske medicinske sygdomme har også en øget risiko for IPS.

Til forebyggelse af invasiv pneumokok sygdom anvendes i Danmark 2 vacciner: Prevenar /PCV13 og Pneumovax/ PPV23

Prevenar /PCV13  har siden 2010 været en del af det danske børnevaccinationsprogram .

Vaccination med PCV13 anbefales, bortset fra i børnevaccinationsprogrammet, nu kun til udvalgte personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, samt til personer, som er fyldt 65 år med betydende komorbiditeter .Denne er ikke gratis men der kan søges klausuleret tilskud.

Pneumovax/PPV23 vaccination

Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier herunder blodforgiftning og meningitis.Endvidere har den nogen forebyggende effekt over for lungebetændelse, som kan ses bla. som følgesygdomme til influenza. Til personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom anbefales, såfremt PCV13 ikke tidligere er givet, en primær vaccination med PCV13 efterfulgt af PPV23 med mindst 8 ugers interval

Hvor ofte skal man vaccineres mod pneumokokker med PPV23.?

Effekten af vaccinen aftager over 5 år. Er du tidligere blevet vaccineret mod pneumokokker (PPV23) så bør revaccination tidligst ske efter 6 år.

Hvem tilbydes gratis vaccination med PPV23:?

Fra 15/6 2020 er flg gældende 

A) Personer, der er fyldt 65 år

B) Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder

C) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.

D) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:

a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

E) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.